Gåvekort Målrock 2019

Gavekortinformasjon

Kjøp gåvekort til Målrock 2019! Den som får gåvekortet kan sjølv bestemme kva billett vedkommande ynskjer. 


Gåvekortet kan nyttast til billettkjøp på nett eller til direktekjøp og berre til Målrock 2019. Dersom gåvekortet har lågare verdi enn billettprisen betalar ein berre mellomlegget.


Program og oppdatert informasjon om Målrock finn ein på www.malrock.no 


Gåvekortet er gyldig i 12 månader frå datoen det er kjøpt.

#moropåmålrock